~ANATOMIA PIETEI DE LOISIR : Opţiunea enigmatică


Fapt este că „alegerea“ aparent iraţională râmîne adesea hotărîtoare dar, de bună seamă, spre a se produce cu un declic misterios aceasta trebuie ajutată. Sînt de trebuinţă, deci, mişcările rapide, o viaţă socială dinamică şi colectări de energii diverse şi numeroase dacă nu chiar încurajări ce provin de la oficialităţi şi reclamă nu întîmplare ci strategie.

Pe la începutul anilor ’50 din secolul ce abia a trecut, Saint Tropez era un sat de pescari cunoscut poate doar vecinilor din cătunele „de peste şapte dealuri“ ; însă de îndată ce, vreme de jumătate de an, acolo s-au făcut spectaculoase filmări cu Brigitte Bardot înconjurată de echipe consistente ca număr şi pretenţioase ca obiceiuri, moda s-a instalat şi a rămas o atracţie enigmatică despre care nimeni nu se întreabă astăzi de unde provine.

Acum vreo 80 de ani, Port Grimaud, astăzi un oraş de miliardari din toată lumea ce îşi evidenţiază darea de mînă cu proprietăţi pe Riviera franceză ce depăşesc adeseori 15 milioane de dolari, nici măcar nu exista ca localitate şi abia obiceiurile „rele“ ale soldaţilor americani însănătoşiţi în spitale la Mediterana şi băile lor de soare, în vremea primului război mondial, l-au făcut să existe şi să se dezvolte în modul straniu ce se constată azi.
Rămîn, deci, ca argumente şi explicaţii, ocazia şi, deodată cu ea, şansa, moda şi, în fine, contagiunea care, toate la un loc, fac din teritorii fără istorie ori de-a dreptul pustii şi fără prezenţa omului, sanctuare ce exercită magie.

Cu toate acestea, ideea că oamenii se aşează completamente gregar în regiuni nedesţelenite şi se asociază venind unii după alţii ca oile, fără să gîndească, nu este întrutotul justificată . În absenţa unor date naturale ce răspund, pe căi secrete, unor deziderate colective, este evident că aceste dezvoltări nu s-ar produce. Rămîne de văzut ce şi de ce stimulează imaginaţia.

Întîi de toate,exista un anumit gen de primitivism care atrage căci se interpretează ca o reîntoarcere la natură. Mulţi din orăşenii înrăiţi, ce nu mai pot trăi fără apă curentă, electricitate la discreţie şi încălzire prin conducta de gaz, tînjesc după senzaţiile primare ce exprimă o viaţă naturală lipsită temporar de „binefacerile civilizaţiei“. O noapte petrecuta la lampă cu opaiţ încheiată cu dimineţi de aer pur, traduse prin mersul desculţ în iarba plină de broboane de rouă şi cu spălatul ceremonial în apa vijelioasă a pîrîului de munte – iată senzaţii aventuroase şi atrăgătoare ce exercită fascinaţie şi se caută, cultivîndu-se dacă, bineînţeles, rămîn intermitente. Dar omul natural se întrevede – cu ecoul lui arhaic – în toate aceste atitudini. Stratul ireductibil, şi cel mai vechi, ce compune personalitatea umană şi care deţine un grad înalt de universalitate, fiind evident şi la bogat şi la sărac, răzbate ca un sunet pătrunzător dar arareori perceptibil prin manifestări anarhice ale vieţii cotidiene. Memoria bordeiului neolitic se întrevede, în chip hotărîtor, aici.

Dincolo de metaforă şi, bineînţeles, de alegerea mitologică există însă, de obicei, şi explicaţia ce decurge din realităţi. Misterul nu este, deci, atît de adînc.Omul alege, ca să exemplific, „Corbeanca“ şi nu „Pasărea“ sau „Cernica“ fiindcă dezvoltările Bucureştilor către Nord sînt îndemnări colective ce se observă încă de acum trei sferturi de secol (iar origina sta in epoca lui Constantin Brancoveanu) şi nu au încetat nici o secundă chiar şi cînd au devenit ceva mai încete . În alte regiuni, de pildă, pitorescul sălbatic atrage dar numai însoţit fiind de nota „nepopulară“, de locurile frumoase dar ascunse (cazul Lepşa). Sunt situaţii ce exprimă opţiuni pur şi simplu financiare (terenuri foarte ieftine, cu „preţ bun“, comparativ cu regiuni asemănătoare dar scumpe, căci au „cotă“ şi sînt deja „suprasaturate“), aceasta fiind soluţia de alternativă ce acţionează cu precădere pe Litoral şi în zonele sacre de la Sinaia, Predeal şi Poiana Braşov. Aici se cumpără „în vecini“, unde, peste deal sau peste rîu, banii ceruţi sînt simţitor mai puţini.

Bineînţeles, că se pot face încă multe disociaţii în materie de dezvoltări imobiliare şi chiar de investiţii, utile, de altminteri, ca să se poată cîntări unde să se plaseze banii;ele se adauga pas cu pas in imaginea desfasurata a Romaniei posibile

%d blogeri au apreciat: